Bu sayfada okuduklarınız ilgili kanun ve mevzuatlardan edinilmiş öznel yorumlardan oluşmaktadır. Hukuki bağlayıcılığı yoktur. Herhangi bir yerde referans gösterilemez. Tarımla ve tarımsal arazilere yapılacak yapılar için bakınız: İlgili kanun ve mevzuatlar...


Eğer hobi bahçeniz imara kapalı bir yerde ve köy yerleşim alanının dışındaysa yapı/inşaat prosedürleri farklıdır.


Bu prosedürleri kısaca inceleyelim.

Bahçenin ve arazinin imar durumuna göre yapı izin prosedürleri değişiklikler gösterebilir ama genel olarak:  • Yapmayı düşündüğünüz yapı, parselinizin büyüklüğünün %5'ini geçemez. (Örn:500 m2. parselinizde yapmayı düşündüğünüz yapı/inşaat 25 m2'yi geçemez)

  • Yapının alanı maksimum 250 m2' yi geçemez.

  • Yapının yüksekliği 6,50 m.'yi geçemez.

  • Kadastro yoluna 25 m. cephesinin bulunması gerekir.

  • İmar durumu almak için tapu ve röperli kroki ile Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne başvurmak gerekir. (Röperli kroki için bknz: aplikasyon krokisi)

  • İmar durumu alındıktan sonra proje ile yine Bayındırlık ve İskan Müdürlüğüne müracaat edilir.


Köy Yerleşik Alanı içerisindeyse; Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köy odası, köy camii ve benzeri köy ortak yapıları inşaat ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Sadece yapının fen ve sağlık kurallarına uygun olması ve Köy ihtiyar heyetinden izin alınması şarttır.Bunun dışında kalan yerlerde ise;


Çardak ve kamelya statüsünde yerlere izin verilip elektrik ve su aboneliği alınabilir.


Ve beeeeeeelkiii bu yerlerin etrafına daha sonra duvar örülebilir... (Bu kısım tavsiye ve yönlendirme değildir. Kamuoyu tarafından bilinen, "hissedilen" bir vakıa dır kiiii beeeeelki ileride bir imar affı daha gelebilir veya gelmeyebilir deeeeeeee belkiMMM: kağıt üstünde çardak ve fakat bahçe üstünde bir küçü kulübe, 1+1 ev gibi de olabilir...) :))

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Tüm yazılar...

Neden? Neden hobi bahçesi Hobi Bahçenizi alırken bunlara dikkat edin: Hobi bahçenizde neler yetiştirebilirsiniz. Peyzaj İlgili Yönetmelikler-1 Hobi bahçenizde yapı ve inşaat prosedürleri Bahçeyi

©2019, hobibahce.net EMS tarafından kurulmuştur.

logo-ems.png